melewati blog ini...

Thursday, June 9, 2011

SAYA BOLEH BUAT!


Hari kedua...

InsyaAllah!!!!
chayok-chayok!!!

     Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.  
103:1-3

No comments:

carian anda di blog ini